Website Logo

Searching over 3 million abbreviations, acronyms and initialisms

Acronym List BAGA-BART

BAGA BAII BALI BAM BAMM BAMRS BANA BANZARE BAPA BAQ BARF BARN
BAHA BAL BALLE BAMB BAMMA BAMS BANCI BAO BAPC BAR BARI BARQA
BAHC BALAT BALPA BAMC BAMN BAMS-D BAND BAOR BAPI BARC BARLA BARS
BAI BALC BALPPA BAML BAMP BAN BANQ BAP BAPSC BARD BARM BART
BAIEC BALCO