Website Logo

Searching over 3 million abbreviations, acronyms and initialisms

Acronym List NAFF-NANS

NAFF NAG NAHA NAI NAIRD NAJC NALDN NALMA NAMA NAMIC NAMTC NANDA-I
NAFI NAGA NAHB NAIA NAIRU NAJE NALED NALMEB NAMAL NA-MIC NAMU NANDTB
NAFIN NAGB NAHDB NAIB NAIS NAJSA NALF NALS NAMAS NAMM NAN NANOG
NAFL NAGG NAHJ NAIC NAISDA NAKO NALFO NALSA NAMBLA NAMPI NANA NANP
NAFO NAGI NAHL NAICS NAIT NAL NALGO NALT NAMC NAMPN NANAI NANPA
NAFPS NAGSF NAHPI NAIM NAJ NALAA NALI NAM NAMCS NAMS NANDA NANS
NAFTA NAGT NAHRMA NAIRC NAJA NALC NALL N-AM NAME