Website Logo

Searching over 3 million abbreviations, acronyms and initialisms

Acronym List NGSU-NIBS

NGSU NGWA NHAL NHD NHG NHLR NHO NHQ NHRU NHTCU NIAC NIBA
NGT NGWF NHAMCS NHDP NHGRI NHM NHOH NHR NHS NHTI NIAF NIBL
NGTC NGWS NHB NHDS NHHS NHMF NHP NH-R NHSMUN NHTSA NIAM NIBMAR
NGTF NH NHBC NHE NHIS NHMFC NHPA NHRA NHSRA NHU NIAR NIBOR
NGV N-H NHC NHEJ NHL NHMFL NHPC NHRI NHST NI NIAS NIBRS
NGVR NHA NHCA NHER NHLD NHMFL-PFF NHPD NHRP NHT NIA NIB NIBS
NGW NHAI NHCR NHERI NHLPA NHN NHPS NHRPC