Website Logo

Searching over 3 million abbreviations, acronyms and initialisms

Acronym List SAGNC-SAPL

SAGNC SAHFOS SAICU SAIR SALGA SAM SAML SAMS SANBI SANFL SANT SAP
SAGNO SAHR SAIDC SAIRR SALIS SAMA SAMM SAMWU SANC SANG SANTOS SAPA
SAGOC SAHRS SAIDI SAIT SALM SAMAJ SAMOC SAN SANCF SANNC SANU SAPC
SAGSAGA SAI SAIF SAJ SALMA SAMAP SAMOS SANA SANDF SANRAL SANZAR SAPD
SAGT SAIA SAIIA SAKF SALP SAMC SAMP SANAC SANDF-ID SAN-ROC SAO SAPHEI
SAGTS SAIC SAIIE SAL SALS SAME SAMPA SANAE SANE SANS SAOA SAPI
SAHCA SAICA SAIL SALC SALSA SAMFU SAM-R SANAM SANF SANSA SAOS SAPL
SAHF SAICM SAINT SALE SALT SAMI SAMRO SANAP