Website Logo

Searching over 3 million abbreviations, acronyms and initialisms

Acronym List VETS-VFP

VETS VF VFAT VFBH VFCC VFCVP VFE VFFP VFI VFL VFMF VFO
VEV VFA VFB VFC VFCCA VFD VFF VFG VFJ VFM VFNO VFP